Dự đoán kết quả trận đấu bóng đá hôm nay
 • trang đầu
 • Hợp tác và trao đổi
 • trung tâm tin tức
 • trưng bày sản phẩm
 • tuyển dụng nhân tài
 • trung tâm tin tứcvị trí của bạn:Dự đoán kết quả trận đấu bóng đá hôm nay > trung tâm tin tức > Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc được pháp luật quy định như thế nào? Có gì đặc biệt hay không?
  Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc được pháp luật quy định như thế nào? Có gì đặc biệt hay không?
  ngày phát hành:2023-09-19 10:45    Số lần nhấp:64

  Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc được pháp luật quy định như thế nào? Có gì đặc biệt hay không? Hồ sơ đăng ký thuế lần đầu khi đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế bao gồm những giấy tờ gì? Một người có thể có bao nhiêu người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh? Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc được pháp luật quy định như thế nào? Có gì đặc biệt hay không?

  Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc được quy định tại Điều 30 Luật Quản lý thuế 2019 như sau:

  Đối tượng đăng ký thuế và cấp mã số thuế...2. Cấu trúc mã số thuế được quy định như sau:a) Mã số thuế 10 chữ số được sử dụng cho doanh nghiệp, tổ chức có tư cách pháp nhân; đại diện hộ gia đình, hộ kinh doanh và cá nhân khác;b) Mã số thuế 13 chữ số và ký tự khác được sử dụng cho đơn vị phụ thuộc và các đối tượng khác;c) Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết khoản này.3. Việc cấp mã số thuế được quy định như sau:a) Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được cấp 01 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế cho đến khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Người nộp thuế có chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị phụ thuộc trực tiếp thực hiện nghĩa vụ thuế thì được cấp mã số thuế phụ thuộc. Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị phụ thuộc thực hiện đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh thì mã số ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đồng thời là mã số thuế;b) Cá nhân được cấp 01 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó. Người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân. Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc đồng thời là mã số thuế của cá nhân khi người phụ thuộc phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước;c) Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ, nộp thuế thay được cấp mã số thuế nộp thay để thực hiện khai thuế, nộp thuế thay cho người nộp thuế;d) Mã số thuế đã cấp không được sử dụng lại để cấp cho người nộp thuế khác;đ) Mã số thuế của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác sau khi chuyển đổi loại hình, bán, tặng, cho,trung tâm tin tức thừa kế được giữ nguyên;e) Mã số thuế cấp cho hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là mã số thuế cấp cho cá nhân người đại diện hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

  Theo đó, người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân. Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc đồng thời là mã số thuế của cá nhân khi người phụ thuộc phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

  Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc được pháp luật quy định như thế nào? Có gì đặc biệt hay không?

  Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc được pháp luật quy định như thế nào? Có gì đặc biệt hay không? (hình từ internet)

  Hồ sơ đăng ký thuế lần đầu khi đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế bao gồm những giấy tờ gì?

  Hồ sơ đăng ký thuế lần đầu được quy định tại Điều 31 Luật Quản lý thuế 2019 như sau:

  Hồ sơ đăng ký thuế lần đầu1. Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh thì hồ sơ đăng ký thuế là hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.2. Người nộp thuế là tổ chức đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì hồ sơ đăng ký thuế bao gồm:a) Tờ khai đăng ký thuế;b) Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động, quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ tương đương khác do cơ quan có thẩm quyền cấp phép còn hiệu lực;c) Các giấy tờ khác có liên quan.3. Người nộp thuế là hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì hồ sơ đăng ký thuế bao gồm:a) Tờ khai đăng ký thuế hoặc tờ khai thuế;b) Bản sao giấy chứng minh nhân dân, bản sao thẻ căn cước công dân hoặc bản sao hộ chiếu;c) Các giấy tờ khác có liên quan.4. Việc kết nối thông tin giữa cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan thuế để nhận hồ sơ đăng ký thuế và cấp mã số thuế theo cơ chế một cửa liên thông qua cổng thông tin điện tử được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

  Như vậy, hồ sơ đăng ký thuế lần đầu khi đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế bao gồm những giấy tờ sau:

  - Tờ khai đăng ký thuế;

  - Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động, quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ tương đương khác do cơ quan có thẩm quyền cấp phép còn hiệu lực;

  - Các giấy tờ khác có liên quan.

  Một người có thể có bao nhiêu người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh?

  Số lượng người phụ thuộc có thể đăng ký được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC như sau:

  Các khoản giảm trừ1. Giảm trừ gia cảnhc) Nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnhc.2) Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộcc.2.1) Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.c.2.2) Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký. Đối với người phụ thuộc đã được đăng ký giảm trừ gia cảnh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được giảm trừ gia cảnh cho đến khi được cấp mã số thuế.c.2.3) Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.c.2.4) Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế....

  Như vậy không có quy định số lượng tối đa người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh của một người nộp thuế.

  Phạm Thị Xuân Hương  Powered by Dự đoán kết quả trận đấu bóng đá hôm nay @2013-2022 RSS地图 HTML地图