Dự đoán kết quả trận đấu bóng đá hôm nay
 • trang đầu
 • Hợp tác và trao đổi
 • trung tâm tin tức
 • trưng bày sản phẩm
 • tuyển dụng nhân tài
 • Hợp tác và trao đổivị trí của bạn:Dự đoán kết quả trận đấu bóng đá hôm nay > Hợp tác và trao đổi > Tăng cường công tác kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính
  Tăng cường công tác kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính
  ngày phát hành:2023-09-16 10:56    Số lần nhấp:130

  (ThanhtraVietNam) - UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn Thành phố năm 2023.

  Các giải pháp khắc phục hạn chế yếu kém về CCHC

  Việc kiểm tra khảo sát nhằm đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC, kiểm soát TTHC, chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại, kịp thời chấn chỉnh, đề xuất biện pháp, giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác CCHC, kiểm soát TTHC những năm tiếp theo.

  Việc kiểm tra, khảo sát góp phần giúp nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và thực hiện công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

  Ngoài ra, việc kiểm tra, khảo sát cũng giúp phát hiện những mô hình, gương điển hình, sáng tạo để nhân rộng, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, những vấn đề mới phát sinh trong công tác CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương và những biện pháp chấn chỉnh kịp thời, nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC.

  Để đảm bảo kế hoạch kiểm tra, khảo sát được diễn ra tốt đẹp với tính hiệu quả cao, UBND Thành phố yêu cầu cần kiểm tra đúng trọng tâm, tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng, khách quan, không làm cản trở hoạt động chuyên môn bình thường của các cơ quan, đơn vị là đối tượng được kiểm tra.

  Bên cạnh việc kiểm tra, UBND Thành phố cũng yêu cầu số liệu báo cáo phải đầy đủ, chính xác, đánh giá khách quan những mặt tích cực đã đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và những giải pháp khắc phục để đẩy mạnh công tác CCHC, kiểm soát TTHC phục vụ người dân,Hợp tác và trao đổi tổ chức và doanh nghiệp.

  leftcenterright 

  ');this.closest('table').remove();">del Phó Chủ tịch UBND TPHCM - Võ Văn Hoan phát biểu tại hội nghị triển khai công tác CCHC năm 2023 (Ảnh: TP.HCM) 

  Nội dung kiểm tra, khảo sát

  Về nội dung kiểm tra, khảo sát bao gồm: Kiểm tra định kỳ, đột xuất và Kiểm tra, khảo sát chuyên đề. Với kiểm tra định kỳ, đột xuất có 11 nội dung: Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; Công tác triển khai các nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực được UBND TP giao; Công tác truyên truyền; Kết quả thực hiện các chỉ đạo của UBND TP; Kiểm tra về nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC ….

  Với kiểm tra, khảo sát chuyên đề có 10 nội dung: Công tác khắc phục các nội dung bị trừ điểm của Chỉ số CCHC TP và của sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức (PAR Index).; Công tác khắc phục các nội dung của Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Công tác triển khai phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ quan, đơn vị...

  Thời gian kiểm tra, khảo sát dự kiến được thực hiện từ tháng 5 đến hết tháng 10 năm 2023 và đột xuất theo yêu cầu công tác. Các Trưởng đoàn kiểm tra, khảo sát (Trưởng đoàn)  sẽ thông báo thời gian cụ thể đến các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra, khảo sát.

  Về địa điểm kiểm tra, khảo sát sẽ được thực hiện tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra, khảo sát hoặc do Đoàn kiểm tra, khảo sát thống nhất với đơn vị được kiểm tra về địa điểm kiểm tra.

  Về phương pháp kiểm tra, khảo sát, kế hoạch nêu rõ Đoàn kiểm tra, khảo sát kiểm tra trực tiếp tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo lịch thông báo kiểm tra của từng Đoàn kiểm tra, khảo sát cụ thể; đồng thời kiểm tra thông qua báo cáo, thông tin dữ liệu quản lý và phản ánh của người dân, doanh nghiệp.

  Trong quá trình kiểm tra, khảo sát, các Đoàn không kiểm tra trùng lắp về nội dung cũng như không ảnh hưởng đến hoạt động tiếp nhận, giải quyết TTHC của người dân, doanh nghiệp.

  Đoàn kiểm tra, khảo sát sẽ được lập làm 2 đoàn: Đoàn kiểm tra, khảo sát CCHC do Lãnh đạo Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn và Đoàn kiểm tra, khảo sát kiểm soát TTHC do Lãnh đạo Văn phòng UBND TP làm Trưởng đoàn. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Võ Văn Hoan sẽ chỉ đạo chung công tác kiểm tra CCHC và kiểm soát TTHC trên địa bàn TP năm 2023.  Powered by Dự đoán kết quả trận đấu bóng đá hôm nay @2013-2022 RSS地图 HTML地图